.

żeglarz jachtowy

.

uprawnienia

sposób uzyskania stopnia

kursy

program szkolenia

podręcznik


samouczek

pytania kontrolne


 

Patent żeglarski to inaczej prawo jazdy na jacht żaglowy. Potwierdza on posiadanie stopnia żeglarskiego uprawniającego do prowadzenia określonych jachtów żaglowych.


Stopnie żeglarskie:
Żeglarz Jachtowy (jachty śródlądowe i jachty morskie do 12 m długości pływające blisko brzegu)
Jachtowy Sternik Morski (jachty morskie do 18 m długości)
Kapitan Jachtowy (jachty morskie bez ograniczeń)


Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
- po wodach śródlądowych (jeziora, rzeki, kanały) bez ograniczeń,
- o długości do 12 m, po morskich wodach wewnętrznych* oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm (mile morskie) od brzegu, w porze dziennej.

 

*Morskie wody wewnętrzne – wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą (linią podstawową) morza terytorialnego.

Zasięg polskich morskich wód wewnętrznych:
1.część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na wschód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, oraz rzeka Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin;
2.część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią podstawową biegnącą od punktu o współrzędnych 54°37′36″N 18°49′18″E (na Mierzei Helskiej) do punktu o współrzędnych 54°22′12″N 19°21′00″E (na Mierzei Wiślanej);
3.część Zalewu Wiślanego, znajdująca się na południowy zachód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na tym Zalewie;
4.wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego.


 
  91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3,
tel. 501 806 802, 42 612 25 08, skipper@skipper.pl, www.skipper.pl