.

żeglarz jachtowy

.

uprawnienia

sposób uzyskania stopnia

kursy

program szkolenia

podręcznik


samouczek

pytania kontrolne

 Patent żeglarza jachtowego może uzyskać każdy po ukończeniu 14 roku życia.

Aby przystąpić do egzaminu, należy złożyć następujące dokumenty:

  1. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa (dotyczy osób niepełnoletnich) - deklaracja na Karcie Uczestnika lub druk,
  2. wniosek o wydanie patentu żeglarza jachtowego - wygeneruj wniosek,
  3. 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;


Ponadto należy wnieść opłaty:

∙ egzaminacyjną (młodzież ucząca się do 26 roku życia - 125 zł, dorośli - 250 zł)

∙ za wydanie patentu (młodzież ucząca się do 26 roku życia - 25 zł, dorośli - 50 zł)

Po zdaniu egzaminu i zatwierdzeniu dokumentacji egzaminacyjnej, biuro PZŻ wystawia patent żeglarza jachtowego i przesyła go na adres podany przez kandydata na wniosku egzaminacyjnym.

żeglarz jachtowy


 
  91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3,
tel. 501 806 802, 42 612 25 08, skipper@skipper.pl, www.skipper.pl