.

żeglarz jachtowy

.

uprawnienia

sposób uzyskania stopnia

kursy

program szkolenia

podręcznik

samouczek

budowa jachtu

kursy względem wiatru

prawo drogi

znaki

meteorologia

węzły

bezpieczeństwo

pytania kontrolne

Drogi wodne (rzeki, jeziora, kanały), podobnie jak drogi na lądzie, są oznakowane. Znaki organizują ruch statków, ostrzegają przed niebezpieczeństwami, informują o zakazach, przez co znacząco wpływają na bezpieczeństwo żeglugi. Znaki żeglugowe, podobnie jak znaki drogowe, podzielone są na grupy, np.: znaki nakazu, zakazu, informacyjne... Znaki mają czytelną formę i większość z nich jest zrozumiała nawet dla osób, które nie miały wcześniej kontaktu z żeglarstwem.

 żeglarz jachtowy - znaki żeglugowe


 
  91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3,
tel. 501 806 802, 42 612 25 08, skipper@skipper.pl, www.skipper.pl