.

żeglarz jachtowy

.

uprawnienia

sposób uzyskania stopnia

kursy

program szkolenia

podręcznik


samouczek

pytania kontrolneKurs na patent żeglarza jachtowego składa się z dwóch części: szkolenia teoretycznego i praktycznego. Kluczowe dla bezpiecznego i skutecznego prowadzenia jachtów są bez wątpienia umiejętności praktyczne, jednak aby je w pełni przyswoić niezbędna jest odpowiednia podstawa teoretyczna.


SZKOLENIE PRAKTYCZNE

żeglarz jachtowy - zajęcia praktyczne

Podczas kursu rozpoczynamy od nauki podstawowych umiejętności, takich jak obsługa lin, poruszanie się po pokładzie i wiązanie węzłów. W międzyczasie wprowadzamy pierwsze elementy samodzielnego prowadzenia jachtu, rozpoczynając od trzymania kursu i skręcania. W miarę zdobywanych umiejętności, nauczamy coraz bardziej złożonych manewrów: zwrotów przez sztag i przez rufę, manewru podejścia do człowieka, odchodzenia oraz podchodzenia do kei (pomostu) na silniku i na żaglach.
Ponieważ obecnie do większości portów można wpływać tylko na silniku, już od pierwszego dnia szkolenia zapoznajemy kursantów z obsługą silnika oraz manewrowaniem jachtem na silniku.

SZKOLENIE TEORETYCZNE


 

Wiedza, która jest przekazywana podczas kursu, została podzielona na kilka działów:

Budowa jachtów to dział, w którym poznamy różne rodzaje jachtów żaglowych. Dowiemy się jak nazywają się poszczególne części jachtu, osprzęt, żagle oraz liny. Poznamy także zasady prawidłowego użytkowania instalacji jachtowych - elektrycznej, gazowej i wodnej.

Teoria żeglowania odpowiada na z pozoru tylko trudne pytanie: dlaczego jacht płynie? Dowiadujemy się również w jaki sposób ustawiać żagle, żeby płynąć najefektywniej, dlaczego jacht czasami samoistnie skręca, dlaczego na płynącym jachcie odczuwamy inny kierunek wiatru, niż na brzegu, po co na łódce jest miecz i jak go używać.

Przepisy. Na zajęciach z tego przedmiotu dowiemy się o obowiązującym na polskich wodach prawie (w tym prawie drogi), działalności Polskiego Związku Żeglarskiego, służbach kontrolnych i ratowniczych sprawujących nadzór nad obszarami wodnymi, jak i o normach żeglarskiego zachowania, zebranych w etykiecie żeglarskiej.

Locja to dział wiedzy opisujący drogi wodne (jeziora, rzeki, kanały), sposób ich oznakowania, niebezpieczeństwa, jakie mogą się na nich znaleźć oraz budowle hydrotechniczne, jakie można na nich spotkać, np. śluzy. Wiedza ta pozwala na wybór najbezpieczniejszej drogi dla naszego jachtu.

Bezpieczeństwo i ratownictwo opisuje zasady bezpieczeństwa, które powinny być stosowane podczas każdego, nawet najkrótszego rejsu. Na zajęciach z tego przedmiotu dowiemy się jak prawidłowo korzystać ze środków ratunkowych, jak bezpiecznie poruszać się po jachcie, jak podczas żeglugi unikać niebezpiecznych sytuacji oraz jak wezwać pomoc lub samodzielnie jej udzielić.

Meteorologia dla żeglarzy jachtowych obejmuje kilka elementarnych zagadnień, takich jak powstawanie wiatru, wygląd i charakterystyka podstawowych chmur, czy przebieg frontów atmosferycznych. Największa uwaga jest jednak zwrócona na umiejętność prawidłowego odczytywania prognoz pogody, a także przewidywanie zmian pogody na podstawie obserwowanych zjawisk meteorologicznych.

Silniki zaburtowe stały się nieodłącznym elementem żeglarstwa. Ze względu na powszechność ich zastosowania na jachtach, nasi kursanci otrzymują wiedzę potrzebną do ich prawidłowej eksploatacji. Poznają podstawy ich budowy oraz uczą się w jaki sposób korzystać z silnika, aby działał niezawodnie.

Żeglarstwo morskie to dział wiedzy obejmujący zagadnienia z przepisów, locji oraz bezpieczeństwa i ratownictwa, dotyczące żeglowania po przybrzeżnych wodach morskich. Aby zagadnienia dotyczące żeglarstwa morskiego nie myliły się z żeglowaniem po śródlądziu, zostały one zebrane w osobny blok wiedzy.

Teoria manewrowania to teoretyczne wyjaśnienie w jaki sposób wykonywane są poszczególne manewry na wodzie. Zazwyczaj teoria manewrowania jest przekazywana w formie krótkiego omówienia manewru przed rozpoczęciem ćwiczeń. Pomaga to zrozumieć całość manewru i ułatwia jego praktyczne opanowanie.

Realizowany przez nas program szkolenia jest w zgodny z programem szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego.


 
  91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3,
tel. 501 806 802, 42 612 25 08, skipper@skipper.pl, www.skipper.pl